Terms & Conditions

1. Semua transaksi dilakukan dalam matawang Ringgit Malaysia (RM).

2. Barangan yang dibeli hanya akan dipos kepada pelanggan selepas pembayaran penuh dimasukkan ke dalam akaun yang telah ditetapkan.

3. Semua pembelian dan caj adalah tetap. Sila baca dan faham maklumat sebelum membuat sebarang pembelian. Barangan yang dijual tidak diboleh diganti balik kecuali ia telah rosak.

4. Harga barangan seperti yang dipaparkan. Barang yang dijual hanyalah dijual kepada pelanggan yang betul-betul berminat. Elakkan daripada menghantar pesanan jika anda tidak berminat.


Semua transaksi yang dilakukan di website ini mengikut syarat dan terma berikut:

1. Proses perniagaan dilakukan melalui 'online' sahaja dan segala penemuan tidak akan dilayan melainkan daripada keizinan pengendali laman ini sendiri.

2. Semua pesanan akan diproses selepas pembayaran penuh dilakukan.

3. Semua pesanan telah diperiksa dan hendaklah dalam keadaan baik sebelum dihantar dan ditukar

4. Pengendali laman ini tidak bertanggungjawab diatas kerosakkan yang berlaku semasa penghantaran oleh pihak ketiga.

5. Pengendali laman berhak untuk menolak pesanan daripada pelanggan.

6. Gambar yang dipaparkan adalah contoh sahaja. Barangan yang dijual mungkin berbeza reka bentuk dan warna yang disebabkan oleh faktor teknikal dan persekitaran.

7. Pengendali laman telah mencuba yang terbaik untuk memenuhi kehendak pelanggan dan berhak untuk merubah pesanan atas  kepelbagaian faktor.

8. Segala terma dan syarat adalah termaktub atas perubahan yang ditentukan oleh pengendali laman.